Những casino trực tuyến uy tín Việt Nam hiện nay Nền tảng đáng tin cậy

(Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 03/12/2023)
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Đơn vị hỗ trợ Ghi chú
Thứ hai
27/11/2023
08:00 Tham dự Tọa đàm chuyên đề về công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023 "Thầy Đinh Phi Hổ;
Thầy Nguyễn Như Trường"
Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh ủy Bình Thuận Phòng TC-HC hỗ trợ xe
Thứ ba
28/11/2023
14:00 Tham dự Hội nghị triển khai Hướng dẫn số 08-HD/TU, ngày 20/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị Thầy Đinh Phi Hổ Hội trường Thành ủy Phan Thiết Thành ủy Phan Thiết Phòng TC-HC hỗ trợ xe
07:30 Tổ chức huấn luyện, kiểm tra và cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy. Đội PCCC và CNCH trường ĐHPT (danh sách các đồng chí nhận được mail). Phòng 205 Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Thuận
Thứ tư
29/11/2023
12:40 Chương trình tư vấn hướng nghiệp năm 2024 và Lễ kết nghĩa với các trường THPT. Ban tuyển sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi Ban giám hiệu
03:00 Tổ chức học phần Nhập môn, ngành Dịch vụ du lịch & Lữ hành TS. La Nữ Ánh Vân
ThS. Đỗ Thị Hoàng Yến
Lớp K15LHA
Tour Đà Lạt Khoa Du lịch Sao Mai Tour Từ ngày 30/11/2023 -02/12/2023
09:00 - 11:00 Họp triển khai Kỷ yếu 15 năm Thành lập Trường Những casino trực tuyến uy tín Việt Nam hiện nay Thầy Trần Tình;
Thầy Nguyễn Như Trường;
Cô Nguyễn Thị Minh Nga;
Thầy Lương Quốc Vũ;
Cô Nguyễn Lê Uyên Minh;
Cô Vũ Thụy Diễm Chi;
Thầy Giang Sỹ Chung;
Thầy Lê Văn Sáng.
Phòng họp A Thầy Đinh Phi Hổ
Thứ sáu
01/12/2023
14:00 Họp giao ban tuần Ban Giám hiệu;
Trưởng, Phó các đơn vị;
Trợ lý Khoa.
Phòng họp A Thầy Võ Khắc Thường Phòng TC- HC
Chủ nhật
03/12/2023
05:40 Chương trình tư vấn hướng nghiệp năm 2024 và Lễ kết nghĩa với các trường THPT. Ban Tuyến sinh Trường THPT Phan Bội Châu Ban giám hiệu
08:00 tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương (khóa XIII) Thầy Đinh Phi Hổ Hội trường A - Trung tâm hội nghị tỉnh Tỉnh ủy Tỉnh Bình Thuận Phòng TC-HC hỗ trợ xe

Thứ hai (27/11/2023)

08:00:
Nội dung : Tham dự Tọa đàm chuyên đề về công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023
Thành phần : "Thầy Đinh Phi Hổ;
Thầy Nguyễn Như Trường"
Địa điểm : Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Chủ trì : Tỉnh ủy Bình Thuận
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC hỗ trợ xe
Ghi chú :

Thứ ba (28/11/2023)

14:00:
Nội dung : Tham dự Hội nghị triển khai Hướng dẫn số 08-HD/TU, ngày 20/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
Thành phần : Thầy Đinh Phi Hổ
Địa điểm : Hội trường Thành ủy Phan Thiết
Chủ trì : Thành ủy Phan Thiết
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC hỗ trợ xe
Ghi chú :
07:30:
Nội dung : Tổ chức huấn luyện, kiểm tra và cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy.
Thành phần : Đội PCCC và CNCH trường ĐHPT (danh sách các đồng chí nhận được mail).
Địa điểm : Phòng 205
Chủ trì : Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Thuận
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :

Thứ tư (29/11/2023)

12:40:
Nội dung : Chương trình tư vấn hướng nghiệp năm 2024 và Lễ kết nghĩa với các trường THPT.
Thành phần : Ban tuyển sinh
Địa điểm : Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
Chủ trì : Ban giám hiệu
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
03:00:
Nội dung : Tổ chức học phần Nhập môn, ngành Dịch vụ du lịch & Lữ hành
Thành phần : TS. La Nữ Ánh Vân
ThS. Đỗ Thị Hoàng Yến
Lớp K15LHA
Địa điểm : Tour Đà Lạt
Chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị hỗ trợ : Sao Mai Tour
Ghi chú : Từ ngày 30/11/2023 -02/12/2023
09:00 - 11:00:
Nội dung : Họp triển khai Kỷ yếu 15 năm Thành lập Trường Những casino trực tuyến uy tín Việt Nam hiện nay
Thành phần : Thầy Trần Tình;
Thầy Nguyễn Như Trường;
Cô Nguyễn Thị Minh Nga;
Thầy Lương Quốc Vũ;
Cô Nguyễn Lê Uyên Minh;
Cô Vũ Thụy Diễm Chi;
Thầy Giang Sỹ Chung;
Thầy Lê Văn Sáng.
Địa điểm : Phòng họp A
Chủ trì : Thầy Đinh Phi Hổ
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :

Thứ sáu (01/12/2023)

14:00:
Nội dung : Họp giao ban tuần
Thành phần : Ban Giám hiệu;
Trưởng, Phó các đơn vị;
Trợ lý Khoa.
Địa điểm : Phòng họp A
Chủ trì : Thầy Võ Khắc Thường
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC- HC
Ghi chú :

Chủ nhật (03/12/2023)

05:40:
Nội dung : Chương trình tư vấn hướng nghiệp năm 2024 và Lễ kết nghĩa với các trường THPT.
Thành phần : Ban Tuyến sinh
Địa điểm : Trường THPT Phan Bội Châu
Chủ trì : Ban giám hiệu
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
08:00:
Nội dung : tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương (khóa XIII)
Thành phần : Thầy Đinh Phi Hổ
Địa điểm : Hội trường A - Trung tâm hội nghị tỉnh
Chủ trì : Tỉnh ủy Tỉnh Bình Thuận
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC hỗ trợ xe
Ghi chú :
Ghi chú
* Thứ 6 hàng tuần, Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường
* Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi nếu phát sinh.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
程序发生错误,错误消息:System.UnauthorizedAccessException: 对路径“D:\Soft\超级镜像站群\cache\pierstaffing.com\pierstaffing.com\lichcongtac\index.php”的访问被拒绝。 在 System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) 在 System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) 在 System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options) 在 SuperGroup.Core.Start.FileNotFoundHandle.d__2.＀⬀() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 SuperGroup.Core.Start.TemplateExistsHandle.d__0.ff() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult() 在 SuperGroup.Core.Bootstrapper.d__18.＀ꠀ()