Những casino trực tuyến uy tín Việt Nam hiện nay Nền tảng đáng tin cậy

(Từ ngày 10/07/2023 đến ngày 17/07/2023)
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Đơn vị hỗ trợ Ghi chú
Thứ ba
11/07/2023
13:00 - 17:00 Tham dự hội thảo "Digital Media and Economic Recovery" TS. Tạ Hoàng Giang Majestic Hotel Đại học Văn Hiến
15:00 Triển khai Quyết định 290 và Kế hoạch 373 của Trường Đại học Phan thiết Lãnh đạo khoa khoa học Sức khỏe;
Phó Phòng Đào tạo và trợ lý ;
Các giảng viên môn xét nghiệm
Phòng họp A Khoa khoa học Sức khỏe
Thứ tư
12/07/2023
08:00 - 11:00 Lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức “Ứng dụng mô hình SEM trong lĩnh vực kinh tế và viết bài báo khoa học công bố quốc tế CB-GV-NV đăng ký tham dự lớp học Phòng họp 205 PGS,TS. Đinh Phi Hổ Phòng TC-HC hỗ trợ chuẩn bị Phòng họp
09:00 HỌP HỘI ĐỒNG XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 07 NĂM 2023 Phòng QLĐT
Các khoa
Phòng họp A Phòng QLĐT
Thứ năm
13/07/2023
15:30 Tham dự Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023, Khối Thi đua 5 Thầy Lê Anh Linh
Cô Huỳnh Thị Ngọc Khuê
Hội trường Sở Y tế Thầy Đinh Phi Hổ
15:30 Họp triển khai phản biện "Đề án phát triển ngành y tế tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030" BS CKI. Nguyễn Văn Nhơn Phòng họp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận
08:00 - 11:05 Hội thảo khoa học "Pháp luật về hợp đồng theo mẫu" Ban giám hiệu,
Khoa Luật kinh tế
và cán bộ, nhân viên, giảng viên Trường ĐH Phan Thiết có quan tâm đến hội thảo
Phòng 205 - Trường Những casino trực tuyến uy tín Việt Nam hiện nay Khoa Luật Kinh tế Phòng TC-HC
Ban truyền thông
08:00 Tham dự Hội nghị triển khai phát triển giáo dục và đào tạo vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Thầy Võ Khắc Thường Khách sạn Sài Gòn - Đông Hà, thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng trị Bộ Giáo dục và Đào tạo Phòng TC-HC làm quyết định và giấy đi đường
09:00 - 10:30 Họp Ban Chấp hành Đoàn trường Thầy Nguyễn Như Trường - Bí Thư Đoàn trường
Các Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường khóa VI
Phòng Họp A Ban Thường vụ Đoàn Trường Những casino trực tuyến uy tín Việt Nam hiện nay Phòng TC-HC hỗ trợ sắp xếp phòng họp
09:00 - 11:00 Họp triển khai Dự án 6.2 Thành viên Dự án 6.2 Phòng QLKH và HTQT 'Thầy Trần Tình
10:00 - Đánh giá hoạt động đào tạo của năm học 2022-2023
- Triển khai hoạt động đào tạo chuẩn bị cho năm học 2023-2024
- Chuẩn bị công tác chào đón Tân sinh viên
- Lãnh đạo phòng QLĐT
- Lãnh đạo khoa
- Lãnh đạo phòng CTCTSV
- Lãnh đạo bộ môn
- Trợ lý khoa
Phòng họp A Lãnh đạo phòng QLĐT Phòng TC-HC sắp xếp phòng họp
Thứ sáu
14/07/2023
14:00 Họp giao ban tuần Ban Giám hiệu;
Trưởng, Phó các đơn vị;
Trợ lý Khoa.
Phòng họp A Ban Giám hiệu Phòng TC-HC
06:30 Chuẩn bị công tác trồng cây xanh tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh của Khối Thi đua 5 Thầy Lê Ngọc Duy
Thầy Huỳnh Ngọc Tuấn
20 sinh viên
Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Thuận Trường Những casino trực tuyến uy tín Việt Nam hiện nay Phòng TC-HC sắp xếp xe

Thứ ba (11/07/2023)

13:00 - 17:00:
Nội dung : Tham dự hội thảo "Digital Media and Economic Recovery"
Thành phần : TS. Tạ Hoàng Giang
Địa điểm : Majestic Hotel
Chủ trì : Đại học Văn Hiến
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
15:00:
Nội dung : Triển khai Quyết định 290 và Kế hoạch 373 của Trường Đại học Phan thiết
Thành phần : Lãnh đạo khoa khoa học Sức khỏe;
Phó Phòng Đào tạo và trợ lý ;
Các giảng viên môn xét nghiệm
Địa điểm : Phòng họp A
Chủ trì : Khoa khoa học Sức khỏe
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :

Thứ tư (12/07/2023)

08:00 - 11:00:
Nội dung : Lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức “Ứng dụng mô hình SEM trong lĩnh vực kinh tế và viết bài báo khoa học công bố quốc tế
Thành phần : CB-GV-NV đăng ký tham dự lớp học
Địa điểm : Phòng họp 205
Chủ trì : PGS,TS. Đinh Phi Hổ
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC hỗ trợ chuẩn bị Phòng họp
Ghi chú :
09:00:
Nội dung : HỌP HỘI ĐỒNG XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 07 NĂM 2023
Thành phần : Phòng QLĐT
Các khoa
Địa điểm : Phòng họp A
Chủ trì : Phòng QLĐT
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :

Thứ năm (13/07/2023)

15:30:
Nội dung : Tham dự Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023, Khối Thi đua 5
Thành phần : Thầy Lê Anh Linh
Cô Huỳnh Thị Ngọc Khuê
Địa điểm : Hội trường Sở Y tế
Chủ trì : Thầy Đinh Phi Hổ
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
15:30:
Nội dung : Họp triển khai phản biện "Đề án phát triển ngành y tế tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030"
Thành phần : BS CKI. Nguyễn Văn Nhơn
Địa điểm : Phòng họp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
Chủ trì : Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
08:00 - 11:05:
Nội dung : Hội thảo khoa học "Pháp luật về hợp đồng theo mẫu"
Thành phần : Ban giám hiệu,
Khoa Luật kinh tế
và cán bộ, nhân viên, giảng viên Trường ĐH Phan Thiết có quan tâm đến hội thảo
Địa điểm : Phòng 205 - Trường Những casino trực tuyến uy tín Việt Nam hiện nay
Chủ trì : Khoa Luật Kinh tế
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC
Ban truyền thông
Ghi chú :
08:00:
Nội dung : Tham dự Hội nghị triển khai phát triển giáo dục và đào tạo vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Thành phần : Thầy Võ Khắc Thường
Địa điểm : Khách sạn Sài Gòn - Đông Hà, thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng trị
Chủ trì : Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC làm quyết định và giấy đi đường
Ghi chú :
09:00 - 10:30:
Nội dung : Họp Ban Chấp hành Đoàn trường
Thành phần : Thầy Nguyễn Như Trường - Bí Thư Đoàn trường
Các Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường khóa VI
Địa điểm : Phòng Họp A
Chủ trì : Ban Thường vụ Đoàn Trường Những casino trực tuyến uy tín Việt Nam hiện nay
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC hỗ trợ sắp xếp phòng họp
Ghi chú :
09:00 - 11:00:
Nội dung : Họp triển khai Dự án 6.2
Thành phần : Thành viên Dự án 6.2
Địa điểm : Phòng QLKH và HTQT
Chủ trì : 'Thầy Trần Tình
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
10:00:
Nội dung : - Đánh giá hoạt động đào tạo của năm học 2022-2023
- Triển khai hoạt động đào tạo chuẩn bị cho năm học 2023-2024
- Chuẩn bị công tác chào đón Tân sinh viên
Thành phần : - Lãnh đạo phòng QLĐT
- Lãnh đạo khoa
- Lãnh đạo phòng CTCTSV
- Lãnh đạo bộ môn
- Trợ lý khoa
Địa điểm : Phòng họp A
Chủ trì : Lãnh đạo phòng QLĐT
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC sắp xếp phòng họp
Ghi chú :

Thứ sáu (14/07/2023)

14:00:
Nội dung : Họp giao ban tuần
Thành phần : Ban Giám hiệu;
Trưởng, Phó các đơn vị;
Trợ lý Khoa.
Địa điểm : Phòng họp A
Chủ trì : Ban Giám hiệu
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC
Ghi chú :
06:30:
Nội dung : Chuẩn bị công tác trồng cây xanh tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh của Khối Thi đua 5
Thành phần : Thầy Lê Ngọc Duy
Thầy Huỳnh Ngọc Tuấn
20 sinh viên
Địa điểm : Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Thuận
Chủ trì : Trường Những casino trực tuyến uy tín Việt Nam hiện nay
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC sắp xếp xe
Ghi chú :
Ghi chú
* Thứ 6 hàng tuần, Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường
* Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi nếu phát sinh.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây