Những casino trực tuyến uy tín Việt Nam hiện nay Nền tảng đáng tin cậy

(Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024)
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Đơn vị hỗ trợ Ghi chú
Thứ hai
15/01/2024
08:25 - 09:15 Dự giờ giảng HK II năm học 2023-2024 - môn Toán cao cấp Đại diện phòng QLĐT;
Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC;
Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa Cơ bản;
Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự)
Phòng 206 Nguyễn Anh Trà
Thứ ba
16/01/2024
14:10 - 15:00 Dự giờ giảng HK II năm học 2023-2024 - môn Vi sinh 1 Đại diện phòng QLĐT; Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC; Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa KHSK; Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự) P 207B Nguyễn Văn Hưng
08:25 - 09:15 Dự giờ giảng HK II năm học 2023-2024 - môn Kiến trúc dân dụng & công nghiệp Đại diện phòng QLĐT;
Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC;
Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa Kỹ thuật công nghệ;
Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự)
P 106A Nguyễn Hữu Hoài Chương
Thứ tư
17/01/2024
13:30 - 17:00 Tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 03-QĐ/TWĐTN-BKT của BTV TW Đoàn” ThS. Lê Ngọc Duy - PBT Đoàn Trường Tại phòng họp trực tuyến Cơ quan Tỉnh đoàn Bình Thuận BTV Tỉnh Đoàn
14:10 - 15:00 Dự giờ giảng HK II năm học 2023-2024 - môn Giải phẫu bệnh Đại diện phòng QLĐT;
Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC;
Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa KHSK;
Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự)
P 207B Lương Nguyên Ân
08:25 - 09:15 Dự giờ giảng HK II năm học 2023-2024 - môn Vệ sinh an toàn thực phẩm Đại diện phòng QLĐT; Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC; Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa Du lịch; Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự) P102A Chế Ngọc Thạch
09:30 - 10:20 Dự giờ giảng HK II năm học 2023-2024 - môn Đọc 2 Đại diện phòng QLĐT;
Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC;
Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa Ngoại ngữ;
Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự)
P107 Nguyễn Văn Nam
Thứ năm
18/01/2024
14:00 Chương trình tư vấn hướng nghiệp và lễ kết nghĩa với các trường thpt Ban Tuyển sinh Trường THPT DTNT Tỉnh Bình Thuận Ban Giám hiệu
14:00 Tham dự hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 - Thầy Võ Khắc Thường;
- Thầy Lê Anh Linh;
- Thầy Nguyễn Như Trường;
- Cô Huỳnh Thị Ngọc Khuê.
Nhà hàng - Khách sạn Cà ty - Số 04 Phan Bội Châu, TP Phan Thiết Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận Ban truyền thông hỗ trợ gian hàng và đưa tin.
14:10 - 15:00 Dự giờ giảng HK II năm học 2023-2024 - môn Xét nghiệm cơ bản Đại diện phòng QLĐT;
Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC;
Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa KHSK;
Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự)
P207B Lê Văn Quân
15:00 - 17:00 Họp triển khai Dự án Quốc tế Việt - Bỉ 6.2, chuẩn bị cho chuyến công tác của GS. Eric HAUBRUGE tại Việt Nam, từ 19/2 đến 29/2/2024 "GS. Eric HAUBRUGE - Điều phối viên Dự án tại Bỉ;
TS. Trần Tình;
Phòng QLKH và HTQT"
Phòng họp 205 GS. Eric HAUBRUGE Phòng TC-HC hỗ trợ chuẩn bị phòng họp
15:15 - 16:05 Dự giờ giảng HK II năm học 2023-2024 - môn Trí tuệ nhân tạo Đại diện phòng QLĐT;
Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC;
Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa CNTT;
Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự)
P10 Nguyễn Ngọc Tân
08:00 Tham dự hội nghị Sơ kết giữa kỳ (2022-2023) thực hiện QĐ số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 và QĐ sô 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022; Tổng kết cuộc vận động 'Tiếp bước cho em đến trường" năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. - Thầy Võ Khắc Trường Thanh;
- Thầy Lê Anh Linh.
Phòng họp số 5- Nhà làm việc UBND tỉnh Bình Thuận UBND tỉnh Bình Thuận
08:25 - 09:15 Dự giờ giảng HK II năm học 2023-2024 - môn Kết cấu bê tông cốt thép 1 Đại diện phòng QLĐT;
Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC;
Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa Kỹ thuật công nghệ;
Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự)
P06 Nguyễn Đình Thiện
09:00 Họp triển khai phần mềm quản lý CTSV Trung tâm đổi mới sáng tạo - Đại học quốc gia TP.HCM;
ThS. Nguyễn Như Trường;
Họp trực tuyến ThS. Nguyễn Như Trường
09:30 - 10:20 Dự giờ giảng HK II năm học 2023-2024 - môn Tiếng Anh chuyên ngành Đại diện phòng QLĐT;
Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC;
Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa Ngoại ngữ;
Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự)
P 207B Võ Thúy Linh
Thứ sáu
19/01/2024
13:00 - 17:00 Hội nghị Tổng kết Công tác Khuyến học năm 2023, triển khai nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2024 Thầy Trần Tình Phòng họp NH5 - Khách sạn Đồi Dương - Số 209, đường Lê Lợi, thành phố Phan Thiết Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận Theo Giấy mời số 234/GM-HKH ngày 12/01/2024 của Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận
14:00 Họp giao ban tuần Ban Giám hiệu;
Trưởng, Phó các đơn vị;
Trợ lý Khoa.
Phòng họp A Thầy Võ Khắc Thường Phòng TCHC
08:25 - 09:15 Dự giờ giảng HK II năm học 2023-2024 - môn Dược lý Đại diện phòng QLĐT;
Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC;
Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa KHSK;
Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự)
P 207A An Hồng Việt
09:30 - 10:20 Dự giờ giảng HK II năm học 2023-2024 - môn Sinh lý 1 Đại diện phòng QLĐT;
Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC;
Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa KHSK;
Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự)
P 03 Nguyễn Thị Ngọc Thảo
Chủ nhật
21/01/2024
05:40 Chương trình tư vấn hướng nghiệp và lễ kết nghĩa với các trường thpt Ban Tuyển sinh Trường THPT Phan Thiết Ban Giám hiệu
08:25 - 09:15 Dự giờ giảng HK II năm học 2023-2024 - môn Luật Tố tụng dân sự Đại diện phòng QLĐT;
Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC;
Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa Luật Kinh tế;
Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự)
P 301 Lường Minh Sơn

Thứ hai (15/01/2024)

08:25 - 09:15:
Nội dung : Dự giờ giảng HK II năm học 2023-2024 - môn Toán cao cấp
Thành phần : Đại diện phòng QLĐT;
Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC;
Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa Cơ bản;
Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự)
Địa điểm : Phòng 206
Chủ trì : Nguyễn Anh Trà
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :

Thứ ba (16/01/2024)

14:10 - 15:00:
Nội dung : Dự giờ giảng HK II năm học 2023-2024 - môn Vi sinh 1
Thành phần : Đại diện phòng QLĐT; Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC; Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa KHSK; Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự)
Địa điểm : P 207B
Chủ trì : Nguyễn Văn Hưng
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
08:25 - 09:15:
Nội dung : Dự giờ giảng HK II năm học 2023-2024 - môn Kiến trúc dân dụng & công nghiệp
Thành phần : Đại diện phòng QLĐT;
Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC;
Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa Kỹ thuật công nghệ;
Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự)
Địa điểm : P 106A
Chủ trì : Nguyễn Hữu Hoài Chương
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :

Thứ tư (17/01/2024)

13:30 - 17:00:
Nội dung : Tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 03-QĐ/TWĐTN-BKT của BTV TW Đoàn”
Thành phần : ThS. Lê Ngọc Duy - PBT Đoàn Trường
Địa điểm : Tại phòng họp trực tuyến Cơ quan Tỉnh đoàn Bình Thuận
Chủ trì : BTV Tỉnh Đoàn
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
14:10 - 15:00:
Nội dung : Dự giờ giảng HK II năm học 2023-2024 - môn Giải phẫu bệnh
Thành phần : Đại diện phòng QLĐT;
Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC;
Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa KHSK;
Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự)
Địa điểm : P 207B
Chủ trì : Lương Nguyên Ân
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
08:25 - 09:15:
Nội dung : Dự giờ giảng HK II năm học 2023-2024 - môn Vệ sinh an toàn thực phẩm
Thành phần : Đại diện phòng QLĐT; Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC; Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa Du lịch; Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự)
Địa điểm : P102A
Chủ trì : Chế Ngọc Thạch
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
09:30 - 10:20:
Nội dung : Dự giờ giảng HK II năm học 2023-2024 - môn Đọc 2
Thành phần : Đại diện phòng QLĐT;
Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC;
Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa Ngoại ngữ;
Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự)
Địa điểm : P107
Chủ trì : Nguyễn Văn Nam
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :

Thứ năm (18/01/2024)

14:00:
Nội dung : Chương trình tư vấn hướng nghiệp và lễ kết nghĩa với các trường thpt
Thành phần : Ban Tuyển sinh
Địa điểm : Trường THPT DTNT Tỉnh Bình Thuận
Chủ trì : Ban Giám hiệu
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
14:00:
Nội dung : Tham dự hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
Thành phần : - Thầy Võ Khắc Thường;
- Thầy Lê Anh Linh;
- Thầy Nguyễn Như Trường;
- Cô Huỳnh Thị Ngọc Khuê.
Địa điểm : Nhà hàng - Khách sạn Cà ty - Số 04 Phan Bội Châu, TP Phan Thiết
Chủ trì : Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận
Đơn vị hỗ trợ : Ban truyền thông hỗ trợ gian hàng và đưa tin.
Ghi chú :
14:10 - 15:00:
Nội dung : Dự giờ giảng HK II năm học 2023-2024 - môn Xét nghiệm cơ bản
Thành phần : Đại diện phòng QLĐT;
Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC;
Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa KHSK;
Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự)
Địa điểm : P207B
Chủ trì : Lê Văn Quân
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
15:00 - 17:00:
Nội dung : Họp triển khai Dự án Quốc tế Việt - Bỉ 6.2, chuẩn bị cho chuyến công tác của GS. Eric HAUBRUGE tại Việt Nam, từ 19/2 đến 29/2/2024
Thành phần : "GS. Eric HAUBRUGE - Điều phối viên Dự án tại Bỉ;
TS. Trần Tình;
Phòng QLKH và HTQT"
Địa điểm : Phòng họp 205
Chủ trì : GS. Eric HAUBRUGE
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC hỗ trợ chuẩn bị phòng họp
Ghi chú :
15:15 - 16:05:
Nội dung : Dự giờ giảng HK II năm học 2023-2024 - môn Trí tuệ nhân tạo
Thành phần : Đại diện phòng QLĐT;
Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC;
Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa CNTT;
Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự)
Địa điểm : P10
Chủ trì : Nguyễn Ngọc Tân
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
08:00:
Nội dung : Tham dự hội nghị Sơ kết giữa kỳ (2022-2023) thực hiện QĐ số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 và QĐ sô 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022; Tổng kết cuộc vận động 'Tiếp bước cho em đến trường" năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Thành phần : - Thầy Võ Khắc Trường Thanh;
- Thầy Lê Anh Linh.
Địa điểm : Phòng họp số 5- Nhà làm việc UBND tỉnh Bình Thuận
Chủ trì : UBND tỉnh Bình Thuận
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
08:25 - 09:15:
Nội dung : Dự giờ giảng HK II năm học 2023-2024 - môn Kết cấu bê tông cốt thép 1
Thành phần : Đại diện phòng QLĐT;
Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC;
Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa Kỹ thuật công nghệ;
Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự)
Địa điểm : P06
Chủ trì : Nguyễn Đình Thiện
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
09:00:
Nội dung : Họp triển khai phần mềm quản lý CTSV
Thành phần : Trung tâm đổi mới sáng tạo - Đại học quốc gia TP.HCM;
ThS. Nguyễn Như Trường;
Địa điểm : Họp trực tuyến
Chủ trì : ThS. Nguyễn Như Trường
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
09:30 - 10:20:
Nội dung : Dự giờ giảng HK II năm học 2023-2024 - môn Tiếng Anh chuyên ngành
Thành phần : Đại diện phòng QLĐT;
Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC;
Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa Ngoại ngữ;
Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự)
Địa điểm : P 207B
Chủ trì : Võ Thúy Linh
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :

Thứ sáu (19/01/2024)

13:00 - 17:00:
Nội dung : Hội nghị Tổng kết Công tác Khuyến học năm 2023, triển khai nhiệm vụ và ký kết giao ước thi đua năm 2024
Thành phần : Thầy Trần Tình
Địa điểm : Phòng họp NH5 - Khách sạn Đồi Dương - Số 209, đường Lê Lợi, thành phố Phan Thiết
Chủ trì : Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú : Theo Giấy mời số 234/GM-HKH ngày 12/01/2024 của Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận
14:00:
Nội dung : Họp giao ban tuần
Thành phần : Ban Giám hiệu;
Trưởng, Phó các đơn vị;
Trợ lý Khoa.
Địa điểm : Phòng họp A
Chủ trì : Thầy Võ Khắc Thường
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TCHC
Ghi chú :
08:25 - 09:15:
Nội dung : Dự giờ giảng HK II năm học 2023-2024 - môn Dược lý
Thành phần : Đại diện phòng QLĐT;
Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC;
Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa KHSK;
Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự)
Địa điểm : P 207A
Chủ trì : An Hồng Việt
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
09:30 - 10:20:
Nội dung : Dự giờ giảng HK II năm học 2023-2024 - môn Sinh lý 1
Thành phần : Đại diện phòng QLĐT;
Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC;
Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa KHSK;
Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự)
Địa điểm : P 03
Chủ trì : Nguyễn Thị Ngọc Thảo
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :

Chủ nhật (21/01/2024)

05:40:
Nội dung : Chương trình tư vấn hướng nghiệp và lễ kết nghĩa với các trường thpt
Thành phần : Ban Tuyển sinh
Địa điểm : Trường THPT Phan Thiết
Chủ trì : Ban Giám hiệu
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
08:25 - 09:15:
Nội dung : Dự giờ giảng HK II năm học 2023-2024 - môn Luật Tố tụng dân sự
Thành phần : Đại diện phòng QLĐT;
Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC;
Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa Luật Kinh tế;
Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự)
Địa điểm : P 301
Chủ trì : Lường Minh Sơn
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
Ghi chú
* Thứ 6 hàng tuần, Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường
* Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi nếu phát sinh.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây