Những casino trực tuyến uy tín Việt Nam hiện nay Nền tảng đáng tin cậy

(Từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023)
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Đơn vị hỗ trợ Ghi chú
Thứ hai
06/11/2023
13:00 Hội nghị sơ kết 10 tháng đầu năm 2023 TS. La Nữ Ánh Vân Phú Hải Beach Resort & Spa Phan Thiết Hiệp hội du lịch Bình Thuận
Thứ tư
08/11/2023
13:30 - 17:00 Hỗ trợ Ban tổ chức Hội nghị Quốc tế về Công nghệ Nano và Ứng dụng lần thứ 8 treo bandroll - ThS. Giang Sỹ Chung;
- Bá Tạo;
- Nguyễn Văn Giang.
Ocean Dunes Resort - số 01, đường Tôn Đức Thắng, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Viện Công nghệ Nano (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh)
18:30 Hội nghị Quốc tế về Công nghệ Nano và Ứng dụng lần thứ 8 (The 8th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2023) - PGS,TS. Võ Khắc Thường;
- PGS,TS. Đinh Phi Hổ;
- TS. Trần Tình;
- BS,CKII. Nguyễn Văn Thành;
- BS,CKI. Nguyễn Văn Nhơn;
- TS. Nguyễn Minh Tâm;
- ThS. Nguyễn Lê Uyên Minh;
- ThS. Giang Sỹ Chung;
- ThS. Lê Ngọc Duy;
- Nguyễn Khoa Thịnh (Ban Truyền thông);
- Nguyễn Thanh Hân.
- Đội văn nghệ sinh viên.
Ocean Dunes Resort - số 01, đường Tôn Đức Thắng, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Viện Công nghệ Nano (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) Ban Truyền thông hỗ trợ chụp hình, đăng tin
08:00 Tham gia thực tập 1 cùng sinh viên lớp K14DVA1 - ThS. Võ Thị Kim Liên
- Tập thể sinh viên lơp K14DVA1
The Cliff Resort & Residences Khoa Du lịch Từ ngày 09/11-10/11/2023
08:00 - 17:00 Hội nghị Quốc tế về Công nghệ Nano và Ứng dụng lần thứ 8 (The 8th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2023) Lịch tham dự cụ thể theo Kế hoạch điều chỉnh số 02/KH-P.QLKH-HTQT ngày 03/11/2023.
- PGS,TS. Võ Khắc Thường;
- TS. Võ Khắc Trường Thanh;
- TS. Võ Khắc Trường Thi;
- PGS,TS. Đinh Phi Hổ;
- TS. Trần Tình;
- BS,CKII. Nguyễn Văn Thành;
- BS,CKI. Nguyễn Văn Nhơn;
- TS. Nguyễn Minh Tâm;
- ThS. Nguyễn Lê Uyên Minh;
- ThS. Giang Sỹ Chung;
- ThS. Võ Đức Tư Duy;
- Nguyễn Khoa Thịnh (Ban Truyền thông).
Ocean Dunes Resort - số 01, đường Tôn Đức Thắng, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Viện Công nghệ Nano (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) Ban Truyền thông hỗ trợ chụp hình, đăng tin Từ ngày 09/11 đến ngày 11/11/2023
Thứ năm
09/11/2023
08:00 - 17:00 Tham gia thực tập nhập môn cùng sinh viên lớp K15DVA1 - TS. Tạ Hoàng Giang
- Tập thể sinh viên lớp K15DVA1
The Cliff Resort & Residences. Khoa Du lịch
Thứ sáu
10/11/2023
14:00 Họp giao ban tuần Ban Giám hiệu;
Trưởng, Phó các đơn vị;
Trợ lý Khoa.
Phòng họp A Thầy Võ Khắc Thường Phòng TC- HC
14:10 - 15:00 Dự giờ giảng HK1 năm học 2023-2024 - môn Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành 2 Đại diện phòng QLĐT; Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC; Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa Du lịch; Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự) P.06 GV Lý Thị Mỹ Hạnh
07:30 Tham dự Hội thảo quốc tế ETDX-2023 với chủ đề "Phát triển kinh tế du lịch địa phương gắn với yêu cầu chuyển đổi số: Cơ hội và thách thức đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực tại tỉnh Đắk Nông" TS. Tạ Hoàng Giang Trường CĐCĐ Đắk Nông Trường Đại học Văn hóa TPHCM Trường CĐCĐ Đắk Nông Viện khoa học giáo dục văn hóa thể thao du lịch
08:25 - 09:15 Dự giờ giảng HK1 năm học 2023-2024 - môn Logic học đại cương Đại diện phòng QLĐT; Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC; Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa Luật Kinh tế; Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự) P.201 GV Nguyễn Thanh Xuân
Chủ nhật
12/11/2023
08:00 Hội thảo mở rộng "Góp ý Đề án điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 BS. Nguyễn Văn Nhơn Hội trưởng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Bình Thuận Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận

Thứ hai (06/11/2023)

13:00:
Nội dung : Hội nghị sơ kết 10 tháng đầu năm 2023
Thành phần : TS. La Nữ Ánh Vân
Địa điểm : Phú Hải Beach Resort & Spa Phan Thiết
Chủ trì : Hiệp hội du lịch Bình Thuận
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :

Thứ tư (08/11/2023)

13:30 - 17:00:
Nội dung : Hỗ trợ Ban tổ chức Hội nghị Quốc tế về Công nghệ Nano và Ứng dụng lần thứ 8 treo bandroll
Thành phần : - ThS. Giang Sỹ Chung;
- Bá Tạo;
- Nguyễn Văn Giang.
Địa điểm : Ocean Dunes Resort - số 01, đường Tôn Đức Thắng, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Chủ trì : Viện Công nghệ Nano (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh)
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
18:30:
Nội dung : Hội nghị Quốc tế về Công nghệ Nano và Ứng dụng lần thứ 8 (The 8th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2023)
Thành phần : - PGS,TS. Võ Khắc Thường;
- PGS,TS. Đinh Phi Hổ;
- TS. Trần Tình;
- BS,CKII. Nguyễn Văn Thành;
- BS,CKI. Nguyễn Văn Nhơn;
- TS. Nguyễn Minh Tâm;
- ThS. Nguyễn Lê Uyên Minh;
- ThS. Giang Sỹ Chung;
- ThS. Lê Ngọc Duy;
- Nguyễn Khoa Thịnh (Ban Truyền thông);
- Nguyễn Thanh Hân.
- Đội văn nghệ sinh viên.
Địa điểm : Ocean Dunes Resort - số 01, đường Tôn Đức Thắng, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Chủ trì : Viện Công nghệ Nano (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh)
Đơn vị hỗ trợ : Ban Truyền thông hỗ trợ chụp hình, đăng tin
Ghi chú :
08:00:
Nội dung : Tham gia thực tập 1 cùng sinh viên lớp K14DVA1
Thành phần : - ThS. Võ Thị Kim Liên
- Tập thể sinh viên lơp K14DVA1
Địa điểm : The Cliff Resort & Residences
Chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú : Từ ngày 09/11-10/11/2023
08:00 - 17:00:
Nội dung : Hội nghị Quốc tế về Công nghệ Nano và Ứng dụng lần thứ 8 (The 8th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2023)
Thành phần : Lịch tham dự cụ thể theo Kế hoạch điều chỉnh số 02/KH-P.QLKH-HTQT ngày 03/11/2023.
- PGS,TS. Võ Khắc Thường;
- TS. Võ Khắc Trường Thanh;
- TS. Võ Khắc Trường Thi;
- PGS,TS. Đinh Phi Hổ;
- TS. Trần Tình;
- BS,CKII. Nguyễn Văn Thành;
- BS,CKI. Nguyễn Văn Nhơn;
- TS. Nguyễn Minh Tâm;
- ThS. Nguyễn Lê Uyên Minh;
- ThS. Giang Sỹ Chung;
- ThS. Võ Đức Tư Duy;
- Nguyễn Khoa Thịnh (Ban Truyền thông).
Địa điểm : Ocean Dunes Resort - số 01, đường Tôn Đức Thắng, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Chủ trì : Viện Công nghệ Nano (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh)
Đơn vị hỗ trợ : Ban Truyền thông hỗ trợ chụp hình, đăng tin
Ghi chú : Từ ngày 09/11 đến ngày 11/11/2023

Thứ năm (09/11/2023)

08:00 - 17:00:
Nội dung : Tham gia thực tập nhập môn cùng sinh viên lớp K15DVA1
Thành phần : - TS. Tạ Hoàng Giang
- Tập thể sinh viên lớp K15DVA1
Địa điểm : The Cliff Resort & Residences.
Chủ trì : Khoa Du lịch
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :

Thứ sáu (10/11/2023)

14:00:
Nội dung : Họp giao ban tuần
Thành phần : Ban Giám hiệu;
Trưởng, Phó các đơn vị;
Trợ lý Khoa.
Địa điểm : Phòng họp A
Chủ trì : Thầy Võ Khắc Thường
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC- HC
Ghi chú :
14:10 - 15:00:
Nội dung : Dự giờ giảng HK1 năm học 2023-2024 - môn Tiếng Anh chuyên ngành Lữ hành 2
Thành phần : Đại diện phòng QLĐT; Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC; Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa Du lịch; Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự)
Địa điểm : P.06
Chủ trì : GV Lý Thị Mỹ Hạnh
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
07:30:
Nội dung : Tham dự Hội thảo quốc tế ETDX-2023 với chủ đề "Phát triển kinh tế du lịch địa phương gắn với yêu cầu chuyển đổi số: Cơ hội và thách thức đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực tại tỉnh Đắk Nông"
Thành phần : TS. Tạ Hoàng Giang
Địa điểm : Trường CĐCĐ Đắk Nông
Chủ trì : Trường Đại học Văn hóa TPHCM Trường CĐCĐ Đắk Nông Viện khoa học giáo dục văn hóa thể thao du lịch
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
08:25 - 09:15:
Nội dung : Dự giờ giảng HK1 năm học 2023-2024 - môn Logic học đại cương
Thành phần : Đại diện phòng QLĐT; Đại diện phòng KT-ĐBCL-TT&PC; Lãnh đạo Khoa/giảng viên khoa Luật Kinh tế; Đại diện BGH, phòng TC-HC (nếu có thể tham dự)
Địa điểm : P.201
Chủ trì : GV Nguyễn Thanh Xuân
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :

Chủ nhật (12/11/2023)

08:00:
Nội dung : Hội thảo mở rộng "Góp ý Đề án điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Thành phần : BS. Nguyễn Văn Nhơn
Địa điểm : Hội trưởng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Bình Thuận
Chủ trì : Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
Ghi chú
* Thứ 6 hàng tuần, Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường
* Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi nếu phát sinh.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây