Những casino trực tuyến uy tín Việt Nam hiện nay Nền tảng đáng tin cậy

(Từ ngày 22/05/2023 đến ngày 29/05/2023)
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Đơn vị hỗ trợ Ghi chú
Thứ hai
22/05/2023
07:30 - 17:00 Khảo sát các hộ nuôi chim yến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc ThS. Giang Sỹ Chung Huyện Hàm Thuận Bắc ThS. Giang Sỹ Chung Phòng TC-HC hỗ trợ làm giấy đi đường
Thứ ba
23/05/2023
14:00 - 17:00 Dẫn CLB Bóng rổ Nhà trường tham dự giải Bóng rổ 5x5 vô dịch các CLB Tỉnh Bình Thuận do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ThS. Nguyễn Như Trường và ThS. Lê Ngọc Duy Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
08:00 Tổ chức Tọa đàm “Đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày” cho CBNGNLĐ năm 2023 tại Trường Đã đăng ký Bản quyền:Những casino trực tuyến uy tín Việt Nam hiện nay Nền tảng đáng tin cậy. -TS. Phan Thế Đồng;
- BCH Công đoàn Cơ sở;
- Toàn thể CBNGNLĐ (Trừ giảng viên có giờ lên lớp).
Phòng họp 205 TS. Phan Thế Đồng và Cô Lâm Ngọc Điệp Phòng TC-HC
Thứ tư
24/05/2023
08:00 Tham dự hội nghị triển khai xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục cấp tỉnh điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - Đại diện Ban Giám hiệu;
- Thành viên BCĐ (QD đi 229/QĐ-ĐHPT ngày 12/5/2023);
- Thành viên Tổ giúp việc (QĐ đi 01/QĐ-BCĐ ngày 12/5/2023);
- CBGVNV (đăng ký tham dự);
- 100 SV.
Hội trường A- Công an tỉnh Bình Thuận (117 Tôn Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận). PV05
Thứ năm
25/05/2023
14:30 Sinh hoạt Chi bộ tháng 5/2023 Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng họp A Thầy Đinh Phi Hổ
08:00 - 11:30 Hội thảo “Phát triển Bền vững Du tỉnh Bình Thuận: Thực trạng và giải pháp” "- Ban Giám hiệu;
- Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận;
- Đại biểu, khách mời;
- Phòng QLKH và HTQT;
- CB-GV-NV không có giờ lên lớp;
- Sinh viên đăng ký tham dự"
Hội trường "- Ban Giám hiệu; - Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận." "Phòng TC-HC hỗ trợ chuẩn bị Hội trường, âm thanh, ánh sáng;
Ban Truyền thông hỗ trợ chụp hình, đăng tin.
(Theo Kế hoạch 186/KH-ĐHPT ngày 20/4/2023)"
Thứ sáu
26/05/2023
14:00 Họp giao ban tháng 05/2023 Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên
(Trừ giảng viên có giờ lên lớp)
Phòng họp 205 Thầy Võ Khắc Thường Phòng Tổ chức - Hành chính.
15:00 Kế hoạch Quảng bá tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2023 - Đại diện Ban Giám Hiệu;
- Lãnh đạo phòng QLSĐH;
- Nhân viên phòng QLSĐH;
- Lãnh đạo Khoa liên quan.
Ủy ban Nhân dân Huyện Hàm Thuận Bắc PGS.TS. Đinh Phi Hổ Phòng QLSĐH, Phòng TCHC Phòng TCHC hỗ trợ sắp xếp xe 7 chỗ, tài xế cho công tác đi tuyển sinh.
Thứ bảy
27/05/2023
07:00 Tham dự Lễ ra quân các Chương trình, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 Thầy Đinh Phi Hổ Sân thể thao Trường THPT Đức Tân, TT Tân Minh, huyện Hàm Tân, Bình Thuận Ban Thường vụ Tỉnh đoàn

Thứ hai (22/05/2023)

07:30 - 17:00:
Nội dung : Khảo sát các hộ nuôi chim yến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc
Thành phần : ThS. Giang Sỹ Chung
Địa điểm : Huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ trì : ThS. Giang Sỹ Chung
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú : Phòng TC-HC hỗ trợ làm giấy đi đường

Thứ ba (23/05/2023)

14:00 - 17:00:
Nội dung : Dẫn CLB Bóng rổ Nhà trường tham dự giải Bóng rổ 5x5 vô dịch các CLB Tỉnh Bình Thuận do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức
Thành phần : ThS. Nguyễn Như Trường và ThS. Lê Ngọc Duy
Địa điểm : Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận
Chủ trì : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
08:00:
Nội dung : Tổ chức Tọa đàm “Đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày” cho CBNGNLĐ năm 2023 tại Trường Đã đăng ký Bản quyền:Những casino trực tuyến uy tín Việt Nam hiện nay Nền tảng đáng tin cậy.
Thành phần : -TS. Phan Thế Đồng;
- BCH Công đoàn Cơ sở;
- Toàn thể CBNGNLĐ (Trừ giảng viên có giờ lên lớp).
Địa điểm : Phòng họp 205
Chủ trì : TS. Phan Thế Đồng và Cô Lâm Ngọc Điệp
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC
Ghi chú :

Thứ tư (24/05/2023)

08:00:
Nội dung : Tham dự hội nghị triển khai xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục cấp tỉnh điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Thành phần : - Đại diện Ban Giám hiệu;
- Thành viên BCĐ (QD đi 229/QĐ-ĐHPT ngày 12/5/2023);
- Thành viên Tổ giúp việc (QĐ đi 01/QĐ-BCĐ ngày 12/5/2023);
- CBGVNV (đăng ký tham dự);
- 100 SV.
Địa điểm : Hội trường A- Công an tỉnh Bình Thuận (117 Tôn Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận).
Chủ trì : PV05
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :

Thứ năm (25/05/2023)

14:30:
Nội dung : Sinh hoạt Chi bộ tháng 5/2023
Thành phần : Toàn thể đảng viên Chi bộ
Địa điểm : Phòng họp A
Chủ trì : Thầy Đinh Phi Hổ
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
08:00 - 11:30:
Nội dung : Hội thảo “Phát triển Bền vững Du tỉnh Bình Thuận: Thực trạng và giải pháp”
Thành phần : "- Ban Giám hiệu;
- Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận;
- Đại biểu, khách mời;
- Phòng QLKH và HTQT;
- CB-GV-NV không có giờ lên lớp;
- Sinh viên đăng ký tham dự"
Địa điểm : Hội trường
Chủ trì : "- Ban Giám hiệu; - Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận."
Đơn vị hỗ trợ : "Phòng TC-HC hỗ trợ chuẩn bị Hội trường, âm thanh, ánh sáng;
Ban Truyền thông hỗ trợ chụp hình, đăng tin.
(Theo Kế hoạch 186/KH-ĐHPT ngày 20/4/2023)"
Ghi chú :

Thứ sáu (26/05/2023)

14:00:
Nội dung : Họp giao ban tháng 05/2023
Thành phần : Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên
(Trừ giảng viên có giờ lên lớp)
Địa điểm : Phòng họp 205
Chủ trì : Thầy Võ Khắc Thường
Đơn vị hỗ trợ : Phòng Tổ chức - Hành chính.
Ghi chú :
15:00:
Nội dung : Kế hoạch Quảng bá tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2023
Thành phần : - Đại diện Ban Giám Hiệu;
- Lãnh đạo phòng QLSĐH;
- Nhân viên phòng QLSĐH;
- Lãnh đạo Khoa liên quan.
Địa điểm : Ủy ban Nhân dân Huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ trì : PGS.TS. Đinh Phi Hổ
Đơn vị hỗ trợ : Phòng QLSĐH, Phòng TCHC
Ghi chú : Phòng TCHC hỗ trợ sắp xếp xe 7 chỗ, tài xế cho công tác đi tuyển sinh.

Thứ bảy (27/05/2023)

07:00:
Nội dung : Tham dự Lễ ra quân các Chương trình, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023
Thành phần : Thầy Đinh Phi Hổ
Địa điểm : Sân thể thao Trường THPT Đức Tân, TT Tân Minh, huyện Hàm Tân, Bình Thuận
Chủ trì : Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :
Ghi chú
* Thứ 6 hàng tuần, Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường
* Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi nếu phát sinh.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây