Những casino trực tuyến uy tín Việt Nam hiện nay Nền tảng đáng tin cậy

(Từ ngày 05/06/2023 đến ngày 12/06/2023)
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Đơn vị hỗ trợ Ghi chú
Thứ hai
05/06/2023
07:30 - 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 3 khóa 73 năm 2023 - ThS. Võ Quốc Tuấn;
- ThS. Nguyễn Như Trường;
- TS. Trần Thị Quỳnh Lê;
- ThS. Võ Mỹ Duyên;
- ThS. Phan Minh Mẫn.
Trung đoàn BB812 đường Âu Cơ, xã Tiến Lợi – thành phố Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận. Hội đồng GDQP&AN Tỉnh Bình Thuận Khoa Cơ bản, các Phòng/Khoa có liên quan từ ngày 06/6/2023 đến ngày 21/6/2023 (trong đó có 12 ngày học tập, 4 ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật)
Thứ ba
06/06/2023
07:30 - 17:00 Khảo sát địa điểm tổ chức chiến dịch Mùa hè xanh năm 2023 Lê Ngọc Duy - Phó Bí Thư Đoàn trường Huyện Tuy Phong - Bình Thuận Ban Thường vụ Đoàn trường
Thứ tư
07/06/2023
07:30 - 17:00 Tham dư Hội nghị tập huấn kiểm tra giám sát Đoàn Hội năm 2023 Lê Ngọc Duy - Phó Bí Thư Đoàn trường Cơ quan Tỉnh đoàn Bình Thuận Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận
Thứ năm
08/06/2023
13:30 - 17:00 Lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức “Ứng dụng mô hình SEM trong lĩnh vực kinh tế và viết bài báo khoa học công bố quốc tế” CB-GV-NV đăng ký tham dự lớp học Phòng họp 205 Thầy Đinh Phi Hổ Phòng TC-HC hỗ trợ chuẩn bị Phòng họp
07:30 - 17:00 Tham gia chạy thử nghiệm các phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung năm 2023 - Thầy Lương Quốc Vũ;
- Thầy Lê Văn Sáng.
Trường Đại học Nông Lâm TP HCM, Khu Phố 6, Thủ Đức, HCM Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 09/6/2023 đến 10/6/2023
Thứ sáu
09/06/2023
14:00 Họp giao ban tuần Ban Giám hiệu;
Trưởng, Phó các đơn vị;
Trợ lý Khoa.
Phòng họp A Thầy Đinh Phi Hổ Phòng TC-HC
08:30 Tham dự Lễ phát động Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" Thầy Đinh Phi Hổ Nhà làm việc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận UBND tỉnh Bình Thuận
Chủ nhật
11/06/2023
07:30 - 17:00 Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 3 khóa 73 năm 2023 - ThS. Võ Quốc Tuấn;
- ThS. Nguyễn Như Trường;
- TS. Trần Thị Quỳnh Lê;
- ThS. Võ Mỹ Duyên;
- ThS. Phan Minh Mẫn.
Trung đoàn BB812 đường Âu Cơ, xã Tiến Lợi – thành phố Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận. Hội đồng GDQP&AN Tỉnh Bình Thuận Khoa Cơ bản, các Phòng/Khoa có liên quan từ ngày 06/6/2023 đến ngày 21/6/2023 (trong đó có 12 ngày học tập, 4 ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật)
07:30 - 17:00 Tham gia Huấn luyện Tự vệ bộ binh năm 2023 - Đợt 2 - Lê Ngọc Duy;
- Huỳnh Văn Lý.
Khu huấn luyện tập trung Ban CHQS TP. Phan Thiết Ban CHQS TP. Phan Thiết Thời gian huấn luyện từ 12/6 đến 18/6/2023
08:00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Cô Nguyễn Anh Đông Hội trường Thành ủy Phan Thiết Thành ủy Phan Thiết Theo Giấy mời số 570-GM/TU, ngày 08/6/2023 của Thành ủy Phan Thiết

Thứ hai (05/06/2023)

07:30 - 17:00:
Nội dung : Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 3 khóa 73 năm 2023
Thành phần : - ThS. Võ Quốc Tuấn;
- ThS. Nguyễn Như Trường;
- TS. Trần Thị Quỳnh Lê;
- ThS. Võ Mỹ Duyên;
- ThS. Phan Minh Mẫn.
Địa điểm : Trung đoàn BB812 đường Âu Cơ, xã Tiến Lợi – thành phố Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận.
Chủ trì : Hội đồng GDQP&AN Tỉnh Bình Thuận
Đơn vị hỗ trợ : Khoa Cơ bản, các Phòng/Khoa có liên quan
Ghi chú : từ ngày 06/6/2023 đến ngày 21/6/2023 (trong đó có 12 ngày học tập, 4 ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật)

Thứ ba (06/06/2023)

07:30 - 17:00:
Nội dung : Khảo sát địa điểm tổ chức chiến dịch Mùa hè xanh năm 2023
Thành phần : Lê Ngọc Duy - Phó Bí Thư Đoàn trường
Địa điểm : Huyện Tuy Phong - Bình Thuận
Chủ trì : Ban Thường vụ Đoàn trường
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :

Thứ tư (07/06/2023)

07:30 - 17:00:
Nội dung : Tham dư Hội nghị tập huấn kiểm tra giám sát Đoàn Hội năm 2023
Thành phần : Lê Ngọc Duy - Phó Bí Thư Đoàn trường
Địa điểm : Cơ quan Tỉnh đoàn Bình Thuận
Chủ trì : Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :

Thứ năm (08/06/2023)

13:30 - 17:00:
Nội dung : Lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức “Ứng dụng mô hình SEM trong lĩnh vực kinh tế và viết bài báo khoa học công bố quốc tế”
Thành phần : CB-GV-NV đăng ký tham dự lớp học
Địa điểm : Phòng họp 205
Chủ trì : Thầy Đinh Phi Hổ
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC hỗ trợ chuẩn bị Phòng họp
Ghi chú :
07:30 - 17:00:
Nội dung : Tham gia chạy thử nghiệm các phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung năm 2023
Thành phần : - Thầy Lương Quốc Vũ;
- Thầy Lê Văn Sáng.
Địa điểm : Trường Đại học Nông Lâm TP HCM, Khu Phố 6, Thủ Đức, HCM
Chủ trì : Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú : từ ngày 09/6/2023 đến 10/6/2023

Thứ sáu (09/06/2023)

14:00:
Nội dung : Họp giao ban tuần
Thành phần : Ban Giám hiệu;
Trưởng, Phó các đơn vị;
Trợ lý Khoa.
Địa điểm : Phòng họp A
Chủ trì : Thầy Đinh Phi Hổ
Đơn vị hỗ trợ : Phòng TC-HC
Ghi chú :
08:30:
Nội dung : Tham dự Lễ phát động Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030"
Thành phần : Thầy Đinh Phi Hổ
Địa điểm : Nhà làm việc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Chủ trì : UBND tỉnh Bình Thuận
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú :

Chủ nhật (11/06/2023)

07:30 - 17:00:
Nội dung : Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 3 khóa 73 năm 2023
Thành phần : - ThS. Võ Quốc Tuấn;
- ThS. Nguyễn Như Trường;
- TS. Trần Thị Quỳnh Lê;
- ThS. Võ Mỹ Duyên;
- ThS. Phan Minh Mẫn.
Địa điểm : Trung đoàn BB812 đường Âu Cơ, xã Tiến Lợi – thành phố Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận.
Chủ trì : Hội đồng GDQP&AN Tỉnh Bình Thuận
Đơn vị hỗ trợ : Khoa Cơ bản, các Phòng/Khoa có liên quan
Ghi chú : từ ngày 06/6/2023 đến ngày 21/6/2023 (trong đó có 12 ngày học tập, 4 ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật)
07:30 - 17:00:
Nội dung : Tham gia Huấn luyện Tự vệ bộ binh năm 2023 - Đợt 2
Thành phần : - Lê Ngọc Duy;
- Huỳnh Văn Lý.
Địa điểm : Khu huấn luyện tập trung Ban CHQS TP. Phan Thiết
Chủ trì : Ban CHQS TP. Phan Thiết
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú : Thời gian huấn luyện từ 12/6 đến 18/6/2023
08:00:
Nội dung : Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Thành phần : Cô Nguyễn Anh Đông
Địa điểm : Hội trường Thành ủy Phan Thiết
Chủ trì : Thành ủy Phan Thiết
Đơn vị hỗ trợ :
Ghi chú : Theo Giấy mời số 570-GM/TU, ngày 08/6/2023 của Thành ủy Phan Thiết
Ghi chú
* Thứ 6 hàng tuần, Ban Giám hiệu tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường
* Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi nếu phát sinh.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây